Сигнали които показват липса на увереност.

Липсва ли ти самоувереност? Или си вече на път да я изграждаш? Винаги ли си притеснен, защото те е страх от това, че хората ще  забележат, че ти липсва увереност?    Ако отговораряш с...