Как да станеш харесван от всеки човек?

    Как може да привлечеш някой, който харесваш?    В една друга моя статия: какво привлича хората един към друг, обяснявам как фактори като физическа близост, сходност и култура въздействат …